KADIKÖY KOOPERATİFİ
Kooperatif, bir topluluğun üretim, dağıtım, paylaşım ve tüketim ilişkilerini birlikte üretme ve bu süreçte beraber çalışma ilkesiyle gerçekleştirdiği bir örgütlenmedir...
DAHA FAZLA BİLGİ
Hafta içi: 19:00-21:00
Hafta sonu: 10:00-18:00

İLKELERİMİZ

Kadıköy Kooperatifi, beraber çalışmak amacıyla birtakım ilkeleri benimsemektedir. Bu ilkeler, kooperatifin oluşmasını amaçladığı toplumsal ilişkileri de ifade etmektedir.

Küçük Üreticiyle Aracısız Çalışmak

Bütün tüketim ürünlerini, küçük ölçekli üretim yapan, kolektif örgütlenmiş (kooperatifler, vb.) veya örgütlenme girişimi içerisinde olan üreticilerden, aracısız olarak almayı hedefler.

Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif

Üretim ve tüketim süreçlerini birbirine bağlayabilmek için üreticilerin ve ürünleri kullananların karşılıklı diyalog içinde olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmeye çalışır. Böylece üreticinin neyi, nasıl, ne kadar üreteceğine bu ürünleri kullananlarla beraber karar verilmesinde rol almayı amaçlar.

Kolektif Çalışma ve Paylaşım

Kooperatif, bir araya gelmiş tüketicilerden ziyade, birlikte karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenmedir. Tüm karar alma süreçlerinin denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir çerçevede işlemesi hedeflenir. Kolektif çalışmanın gelişmesi ve ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenler; kendisini yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştirir.

Ekolojik-Toplumsal İlişkiler

Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost/ekolojik bir çerçeveyi destekler. Bu açıdan, ürün seçiminde ve ürünlerin kullanıcılara ulaştırılma biçimlerinde ekolojik koşulları sağlayan ve kolektif faydayı esas alan ürünler tercih edilir. Emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını destekler. Yerel üretimi, yerinde tüketimi destekler. Sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunur.

Toplumsal Dayanışma

Kadıköy Kooperatifi, uluslararası kooperatifçilik ilkelerini takip ederek, başta çeşitli kooperatifler, dayanışma ekonomisi temelli topluluklar ve kooperasyon ilişkilerini geliştiren topluluklarla beraber çalışmayı; kooperatifçiliği toplumsal temelde yaygınlaştırmayı amaçlar. Bunun yanında, imkanları dahilinde afetzedelerle toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi, hak arayışı mücadelelerine maddi veya manevi destek sağlamayı amaçlar. Kooperatif kâr amacı gütmez, ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Kendini sürdürebilecek, toplumsal faydayı esas alan pratikler icra eder. Kooperatifin büyümesi ve gelişmesi, dayanışma pratiğinin geliştirilmesi için öncelik teşkil eder.

Tarif:

Bahariye Caddesi üzerindeki Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Moda Sahnesi arasında kalan ve Yoğurtçu Parkı yönüne inen sokaktan(Halil Ethem Sk.) aşağıya doğru inin. Sokağın diğer sokak(Hacı Ahmet Bey Sk.) ile kesiştiği noktada sağ çaprazda kalan bina. (Hacı Ahmet Bey Sokak No:1)

İletişim:

Bizimle abc@gmail.com adresinden iletişime geçebilir, aşağıdaki Facebook ve Twitter linklerinden güncel duyuru ve etkinlerimizi takip edebilirsiniz.