15 1 1 4000 1 https://kadikoykoop.org 300

Hakkımızda

2014 yılından beri çalışmalarını sürdüren, 2016 Kasım ayında yasal bir kooperatif haline gelen Kadıköy Kooperatifi, Kadıköy bölgesindeki tüketim faaliyetlerini dönüştürmeyi hedefleyen bir kooperatiftir.

İlkelerimiz

Üreticiler ile Aracısız Birliktelikler Kurmak

Bütün ürünlerimizi üreticiden aracısız alıyor geliri doğrudan üreticiye aktarıyoruz. Çalışacağımız üreticileri kolektif bir tartışma ile belirliyoruz. 

Üreticiler ile Dayanışma

Üretici tercihlerimizde dayanışmaya önem veriyoruz. Önceliğimiz kadın üreticiler, örgütlü üretim yapanlar (kooperatifler, dernekler, sendikalar, vakıflar, inisiyatifler, kolektifler), bizim gibi örgütlü tüketici grupları ile dayanışma gösterenler, dezavantajlı gruplar (LGBTİ+, güvencesizler, göçmenler, direnişteki gruplar), tekil ve geçimlik üretim yapan küçük üreticiler olarak sıralıyoruz.

Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif

Üretici ve kullanıcıların iletişim içinde olmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirerek ve üretim ile tüketim süreçlerini birbirine bağlayarak, neyin, nasıl ve ne kadar üretileceğine bu ürünleri kullananlarla üretenlerin beraber karar vermesinde rol almayı hedefliyoruz. 

Kolektif Çalışma ve Paylaşım

Birlikte karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenme olan Kooperatifin tüm karar alma süreçlerini kolektif bir çerçevede sürdürüyoruz. Bu amaçla kolektif çalışmanın gelişmesi, ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenleyerek Kooperatifi yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştiriyoruz. 

Ekolojik ve Adil Toplumsal İlişkiler

Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost ve ekolojik bir çerçeveyi destekliyoruz. Ürün seçiminde ekolojik koşulları sağlayan, üretim süreçlerinde kadın emeğinin ikincilleştirilmediği, her türlü emek sömürüsünden uzak üretilmiş adil ürünleri tercih ediyoruz. Bu açıdan emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını, yerel üretimi, sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunuyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadıköy Kooperatifi toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Hiç kimseye cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz; LGBTİ+’ların Kadıköy Kooperatifi yapısı içinde güvenle var olmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Kadıköy Kooperatifi ve gönüllüleri her türlü cinsel şiddete karşıdır ve buna uygun davranır. Toplumsal cinsiyet üzerinden kurgulanan hiyerarşik ilişkilerin sonlandırılmasını ve değerlerin dönüştürülmesini hedefler.

Toplumsal Dayanışma

Kâr amacı gütmüyoruz; Kadıköy Kooperatifinin kendini sürdürebilmesini ve toplumsal faydayı esas alıyoruz. Kooperatifin yarattığı değerleri imkanlar dâhilinde emek ve demokrasi mücadelesi temelli direniş gruplarıyla, bir afet durumunda olası ihtiyaç sahipleri ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle desteğe ihtiyacı olan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle dışlanan gruplar ve ötekileştirilen tüm canlılar ile paylaşmayı hedefliyoruz. Çeşitli alanlardaki kooperatifler ve dayanışma ekonomisi temelli topluluklarla beraber çalışmayı; işbirliğini ve kooperatifçiliği toplumsal alanda yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

tr_TRTurkish