15 1 1 4000 1 https://kadikoykoop.org 300

Hakkında

Kadıköy Kooperatifi, üretim, dağıtım, paylaşım ve tüketim ilişkilerinin beraber karar alma, beraber çalışma ve uygulama ilkesiyle gerçekleştirdiği bir örgütlenmedir. Kooperatif ortakları ve gönüllüleri, beraber toplantılar düzenler, planlar yapar, kararlar alır ve beraber uygular. Kolektif çalışma, birbirini dinleme, diyalog temel çalışma ilkeleridir. Başta Kooperatif çalışmalarına katılan kişiler arasında ve toplumda dayanışma ilişkilerinin gelişmesi için çalışmalar yürütür.

Kadıköy Kooperatifi, benzer kooperatif, dernek ve kurumların oluşturduğu dayanışmacı ekonomi ağları ve örgütlerinin benimsediği hiyerarşik olmayan yatay ilişkileri, kooperatif örgütlenmesi ile oluşturmayı hedefler.

Çalışma ilkelerimiz nelerdir?

Kadıköy Kooperatifi, beraber çalışmak amacıyla birtakım ilkeleri benimsemektedir. Bu ilkeler, kooperatifin oluşmasını amaçladığı toplumsal ilişkileri de ifade etmektedir. 

1- Üreticiler ile Aracısız Birliktelikler Kurma ve Dayanışma: Bütün ürünlerimizi üreticiden aracısız alıyor geliri doğrudan üreticiye aktarıyoruz. Çalışacağımız üreticileri kolektif bir tartışma ile belirliyoruz. Üretici tercihlerimizde dayanışmaya önem veriyoruz. Önceliğimiz kadın üreticiler, örgütlü üretim yapanlar (kooperatifler, dernekler, sendikalar, vakıflar, inisiyatifler, kolektifler), bizim gibi örgütlü tüketici grupları ile dayanışma gösterenler, dezavantajlı gruplar (LGBTİ+, güvencesizler, göçmenler, direnişteki gruplar), tekil ve geçimlik üretim yapan küçük üreticiler olarak sıralıyoruz.

2- Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif:Üretici ve kullanıcıların iletişim içinde olmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirerek ve üretim ile tüketim süreçlerini birbirine bağlayarak, neyin, nasıl ve ne kadar üretileceğine bu ürünleri kullananlarla üretenlerin beraber karar vermesinde rol almayı hedefliyoruz.

3- Kolektif Çalışma ve Paylaşım: Birlikte karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenme olan Kooperatif’in tüm karar alma süreçlerini kolektif bir çerçevede sürdürüyoruz. Bu amaçla kolektif çalışmanın gelişmesi, ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenleyerek Kooperatif’i yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştiriyoruz.

4- Ekolojik ve Adil Toplumsal İlişkiler: Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost ve ekolojik bir çerçeveyi destekliyoruz. Ürün seçiminde ekolojik koşulları sağlayan, üretim süreçlerinde kadın emeğinin ikincilleştirilmediği, her türlü emek sömürüsünden uzak üretilmiş adil ürünleri tercih ediyoruz. Bu açıdan emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını, yerel üretimi, sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunuyoruz.

5- Toplumsal Dayanışma: Kâr amacı gütmüyoruz; Kadıköy Kooperatifinin kendini sürdürebilmesini ve toplumsal faydayı esas alıyoruz. Kooperatifin yarattığı değerleri imkanlar dâhilinde emek ve demokrasi mücadelesi temelli direniş gruplarıyla, bir afet durumunda olası ihtiyaç sahipleri ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle desteğe ihtiyacı olan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle dışlanan gruplar ve ötekileştirilen tüm canlılar ile paylaşmayı hedefliyoruz. Çeşitli alanlardaki kooperatifler ve dayanışma ekonomisi temelli topluluklarla beraber çalışmayı; iş birliğini ve kooperatifçiliği toplumsal alanda yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Neler hayal ediyoruz?  

Toplumsal yaşamda başka bir üretim ve tüketim ilişkisinin gelişmesini; ekonomik bir dayanışma ağı olarak kooperatifçilik deneyimlerinin yaygınlaşmasını ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir etken olarak ön plana çıkmasını hayal ediyoruz. Bu açıdan kentte yaşayanların üretim faaliyetlerine katılabildikleri kent bostanlarının gelişmesini, kendine yeterli ve adil ilişkiler içerisinde üretici-tüketici gruplarının oluşmasını, üretim ve tüketim sürecine birlikte karar veren çiftçi ve tüketim kooperatiflerinin yaygınlaşmasını, herkesin bilgi ve erişimine açık, nitelikli ve adil bir üretim ve tüketim sistemini, ne yediği ne içtiği ile birlikte tükettiği diğer tüm ürünlerin ekolojik olması yönünde kaygı taşıyan, kendine yeterli bir Kadıköy’ü ve İstanbul’u hayal ediyoruz.

Kadıköy Kooperatifi Nasıl Çalışır?

Kadıköy Kooperatifi’nde gönüllülük esasına göre çalışılır.

Kooperatif her hafta düzenli toplantı yapar. Birimlerin aktarımları dinlenir, haftalık çalışmalar ve yapılacaklar düzenlenir.

Ayrıca, teorik ve pratik sorunların tartışıldığı çalıştaylar düzenlenir.

Kooperatif, çeşitli çalışma birimleri ile farklı ihtiyaçlarına yönelik işbölümü yapar. Her çalışma biriminde gönüllülük ve rotasyon esastır. Kooperatif ortaklarının ve gönüllülerinin en az bir çalışma biriminde yer alması beklenir.

Kooperatif Dükkanı haftanın her günü belirli saatlerde Kooperatif gönüllülerinin sorumluluğunda çalışır. 

Kooperatif her ay tanıtım toplantıları yapar. Ayrıca, farklı periyotlarda çeşitli kamusal etkinlikler düzenler. 

Kadıköy Kooperatifi’ne Nasıl Katılabilirsiniz?

Kadıköy Kooperatifi, belirli ilke ve yöntemlerle çalışan bir örgütlenmedir. Çalışmalara sağlıklı bir katılım göstermek için toplantılara düzenli olarak katılmak ve düzenli bir iletişim kurmak beklenir. 

“Kadıköy Kooperatif Kendisini Anlatıyor” toplantılarına katılarak Kooperatif hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu toplantı sonrasında düzenli toplantılara ve Kooperatif Dükkanı’ndaki nöbetlere katılarak Kooperatif çalışmalarına katılabilirsiniz. Kooperatif eğitimine katılarak, Kooperatif’in tarihi, perspektifi, ilkeleri ve işleyişi hakkında daha detaylı bir öğrenme sürecinin parçası olabilirsiniz.

tr_TRTurkish